Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Acest document de Politică de confidențialitate are scopul de a vă ajuta să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul web www.cosmeplant.md (denumit „site-ul”), indiferent dacă sunteți înregistrat sau nu, și descrie modul în care folosim aceste informații.

Dacă este cazul, această politică de confidențialitate descrie, de asemenea, modul în care procesăm informațiile pe care le furnizați sau pe care le colectăm despre dvs. atunci când vizitați magazinele noastre, operate direct de noi („magazine”) sau în contextul oricăror alte contacte pe care le puteți avea cu noi. Această politică se adaugă oricăror alte informații furnizate în alte circumstanțe.

Acest site este un site de public general, cu toate acestea serviciile noastre sunt destinate persoanelor cu vârsta de 16 ani și peste. Nu solicitam, colectam, folosim sau dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub 16 ani, atât pe internet, cât și în magazinele noastre. Dacă aflăm că am colectat informații personale de la un copil, vom șterge aceste informații.

Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să faceți cumpărături online, ci să cereți unui adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele legal) să continue procedurile necesare.

Cine suntem noi?

SA „Viorica-Cosmetic” este o societate pe acțiuni, înființată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, având sediul social situat în or. Chișinău, str. Mesager 1, și fiind înregistrată la 22.02.1996, cod fiscal 1002600033793.

Acest document vă oferă informații importante despre următoarele:

    DATE PERSONALE Operator
    Stocarea DATELOR PERSONALE
    Cine ARE ACCES LA DATELE PERSONALE
    Care este BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
    DREPTURILE CLIENTULUI ȘI EXERCIȚIUL LOR
    Prelucrarea DATELOR PERSONALE
    Colectarea DATELOR PERSONALE
    CUM UTILIZĂM DATELE PERSONALE
    SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE
    Dreptul de a depune o plângere la o autoritate competentă
    Actualizare POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vizitând site-ul nostru web, utilizând serviciile sau interacționând în alt mod cu noi prin magazinele noastre, platformele de știri sau alte site-uri web, recunoașteți că ați citit și ați înțeles această Politică de confidențialitate, precum și că sunteți de acord ca informațiile dumneavoastră personale pe care le colectăm prin intermediul site-urilor web și a magazinelor să fie stocate, folosite, transferate și dezvăluite în conformitate cu această Politică de confidențialitate.. În caz că nu v-ați înregistrat, vă putem solicita să o faceți dacă considerăm că acest lucru este necesar pentru a vă proteja drepturile sau dacă legea aplicabilă o cere. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu vizitați acest site, să nu vă creați un cont, să nu utilizați sau să trimiteți date personale prin intermediul acestui site și să nu vă înregistrați atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legea aplicabilă.


1. OPERATOR DE DATE PERSONALE

SA „Viorica-Cosmetic” (denumită colectiv „Noi”, „noi sau „al nostru/a noastră"”) este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați și este responsabil pentru datele cu caracter personal ale dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor, la care se face referire în prezenta Politică de confidențialitate.

Datele noastre de contact:

SA „Viorica-Cosmetic”

mun. Chișinău, Republica Moldova, st. Mesager, 1

E-mail: export@viorica.md


2. DEPOZITAREA DATELOR PERSONALE

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe serverele SA „Viorica-Cosmetic”.


3. CINE ARE ACCES LA DATELE PERSONALE

Nu vindem sau transferăm datele dumneavoastră către terți în scopuri de marketing, cu excepția SA „Viorica-Cosmetic”. Datele transmise terților sunt folosite doar pentru a vă oferi serviciile noastre. Mai jos veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific. Unele dintre datele colectate vor fi transferate către terți pentru utilizare ulterioară în următoarele scopuri:

    Livrarea comenzilor – în acest caz, transferăm datele dumneavoastră de contact către firmele de curierat și oficiul poștal din Republica Moldova, care livrează comenzile și încasează plata în numele nostru;
    Trimiterea de mesaje promoționale - folosim serviciile platformei de email marketing Mailchimp-The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA, certificate în concordanță cu UE-SUA Privacy Shield și care respectă Regulamentul UE 679/2016.

Acești terți și-au asumat obligația contractuală de a oferi garanții adecvate pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.


4. TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În funcție de scopul în care sunt utilizate datele dumneavoastră, prelucrarea lor poate fi în mod fundamental legală în contextul:

   - consimțământului dumneavoastră;
   - interesului nostru legitim, care poate viza:

 

  •         îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre în beneficiul consumatorilor noștri (o mai bună înțelegere a nevoilor și a așteptărilor dumneavoastră ne va ajuta să perecționăm serviciile, site-ul / aplicațiile / dispozitivele, produsele și mărcile);
  •         prevenirea fraudei: asigurarea plății integrale și protejarea împotriva înșelăciunilor de ordin financiar;
  •         păstrarea instrumentelor noastre în siguranță (site-urile web/aplicațiile/dispozitivele noastre);
  •         executarea contractului (în special pentru prestarea serviciilor pe care ni le solicitați);
  •         temeiuri juridice pentru care prelucrarea datelor este cerută de lege.

Ne angajăm să vă informăm în privința fiecărei prelucrări specifice a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, și anume: dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în conformitate cu actele normative, dacă trebuie încheiat un acord, dacă este obligatoriu să ne furnizați informații personale și care sunt posibilele consecințe ale refuzului dumneavoastră.


5. DREPTURILE CLIENTULUI

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține confirmare de la SA „Viorica-Cosmetic” cu privire la procesarea sau aflarea în cur de procesare a datelor dumneavoastră și, în caz afirmativ, de a vă oferi acces la aceste date și la informații despre modul în care acestea sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal ale dvs. în cazul în care acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont, puteți edita datele personale din contul dvs.

Dreptul la ștergere înseamnă că aveți dreptul de a obține în orice moment dispariția datelor cu caracter personal prelucrate de SA „Viorica-Cosmetic” cu condiția că este vorba despre oricare dintre următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; ați decis să vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră; renunțați la prelucrarea datelor; datele au fost prelucrate ilegal; aceste date trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală sau colectarea de date efectuată în legătură cu prestarea serviciilor societății informaționale.

Cu toate acestea, datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru a finaliza următoarele situații:

    aveți o solicitare nerezolvată pentru Serviciul Clienți;
    aveți o comandă deschisă care nu a fost încă livrată sau a fost livrată parțial;
    aveți o datorie neachitată față de SA „Viorica-Cosmetic”, indiferent de modalitatea de plată;
    dacă ați făcut o achiziție, vom păstra datele personale în legătură cu plata dvs. în conformitate cu legile contabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul de a obține interdicție asupra procesării datelor personale în următoarele situații:

    dacă contestați acuratețea datelor, pentru o perioadă care să permită SA „Viorica-Cosmetic” să verifice acuratețea datelor;
    dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
    dacă vă opuneți prelucrării, într-o perioadă de timp în care se verifică dacă drepturile legale ale SA „Viorica-Cosmetic” prevalează asupra alor dvs.;
    în cazul în care SA „Viorica-Cosmetic” nu mai are nevoie de datele dvs. personale, dar este necesar să vă protejați drepturile în instanță.

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a transfera aceste date către alt operator.

Dreptul de opoziție înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza intereselor legitime ale SA „Viorica-Cosmetic”. SA „Viorica-Cosmetic” va stopa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal dacă nu va putea invoca un motiv legitim al prelucrării care depășește interesele și drepturile dumneavoastră, sau dacă prelucrarea este efectuată în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a renunța la luarea automată a deciziilor înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare, cu excepția cazului în care sunteți de acord în mod explicit pentru aceasta sau dacă prelucrarea automatizată nu este necesară pentru încheiere sau executarea unui contract.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:

    Aveți dreptul de a vă opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.
    Puteți renunța la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau trimițând o solicitare prin oricare dintre datele de contact furnizate în acest document.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și personalul nostru vă stă mereu la dispoziție la export@viorica.md.


6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

    „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație

referitoare la o persoană fizică identificabilă („parte interesată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificarea unuia sau mai multor factori specifici ai săi fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice. , identitate culturală și socială;
    „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, fie folosind, fie fără a utiliza orice mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea , dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau punere la dispoziție în orice alt mod, aliniere sau combinare, limitare, ștergere sau distrugere;
    „Operator” înseamnă o entitate fizică sau juridică, agenție guvernamentală, agenție sau orice altă entitate juridică care în mod independent sau împreună cu alții determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopurile și mijloacele de prelucrare sunt determinate de legislația UE sau legislația națională, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia se regăsesc în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul național;

Când folosim termenul „date cu caracter personal” în cuprinsul acestei Politici de confidențialitate, ne referim la orice informație care ne va permite să vă identificăm pe dumneavoastră sau orice terț ale cărui date cu caracter personal ni le furnizați, direct sau indirect, și orice informații legate de achiziționarea de bunuri sau servicii sau informații pe care alegeți să le furnizați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți în timp ce utilizați site-ul nostru web sau magazinele noastre.

Vom prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu regulamentul UE 2016/679 „Regulamentul GDPR” și cu legislația Republicii Moldova. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesări ulterioare în conformitate cu legea, ca parte a unei anchete penale sau a unei alte anchete sau acțiuni legale.


7. COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Sursă de date

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atunci când ne furnizați în mod voluntar informații precum:

    Site-ul Cosmeplant.md: atunci când plasați o comandă prin intermediul site-ului, în calitate de client, când vă înregistrați sau vă schimbați contul; atunci când creați o listă de dorințe, când intrați într-un concurs, tombolă sau promovare; atunci când căutați orice informație pe site, când ne contactați cu un comentariu sau întrebare; când vă abonați pentru a primi newsletter-ul nostru;
    Magazinele noastre: atunci când completați un formular pentru obținerea unui card de club de loialitate, în timpul discuțiilor informale, când vizitați buticuri sau puncte de vânzare cu amănuntul, când participați la o competiție, loterie sau promoție în magazinele noastre; cand cumpărați produse;
    Evenimente: atunci când participați la evenimentele noastre, sondaje, cercetări de marketing și alte promoții și pe Internet (de exemplu, acțiunile pe care le întreprindem pe rețelele sociale ale terților, cum ar fi Facebook);
    Serviciul nostru pentru clienți: atunci când solicitați asistență, servicii înainte sau după achiziție;
    E-mail, text și alte mesaje electronice: când comunicăm cu dumneavoastră;

Dacă ne furnizați informații personale ale terților (de exemplu, membri ai familiei, alți terți), trebuie să vă asigurați că acești terți sunt informați cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Tip de date

Putem colecta și folosi diferite tipuri de date cu caracter personal în funcție de scopul nostru, așa cum este descris mai jos:

    date personale precum numele, prenumele, sexul, vârsta/data nașterii, țara de origine și alte date personale (tipul de păr și tenul etc.) în conformitate cu legislația aplicabilă;
    detalii de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și alte detalii de contact, dacă este cazul;
    detalii de plată, cum ar fi instrumentul de plată (card de credit, card de debit);
    informații despre vânzări, cum ar fi produsele sau serviciile furnizate, locul achiziției, codurile produsului, cantitatea, vânzările totale, reclamațiile, retururile și alte informații legate de vânzări, dacă este cazul;
    obiceiuri și profiluri, cum ar fi achizițiile dvs. (istoricul achizițiilor, inclusiv locul de vânzare, tipul, cantitatea și prețul produselor pe care le-ați achiziționat), informații despre activitățile de management al relațiilor cu clienții, obiceiurile și preferințele de cumpărare (lista de dorințe, categoriile de produse preferate, cum ați auzit despre mărcile noastre, mărcile de calitate de pe produsele achiziționate, obiceiuri speciale sau nevoi declarate de dvs.), prieten;

informațiile (informații despre muncă, educație, hobby-uri și stil de viață), în conformitate cu legislația în vigoare.

 

8. CUM UTILIZAM DATELE PERSONALE

Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi:

Când utilizați site-ul nostru

Când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le oferim, noi și terții folosim o serie de cookie-uri pentru a ne asigura că site-ul funcționează, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizator. Unele dintre modulele cookie pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze și nu avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru a fi plasate pe dispozitivul dumneavoastră. Pe lângă cookie-urile pe care le folosim, diferiți terți plasează alte fișiere pe dispozitiv cu acordul dumneavoastră.

Când trimiteți o cerere prin intermediul site-ului nostru web

Atunci când trimiteți o cerere prin intermediul site-ului nostru web, în ​​funcție de informațiile care vă interesează, este posibil să avem nevoie de următoarele informații: numele și prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poștală, sexul și vârsta. Folosim aceste informații pentru a răspunde la întrebarea dvs., inclusiv pentru a vă oferi informațiile solicitate despre produsele și serviciile noastre. De asemenea, vă putem trimite mai multe e-mailuri după ce ați adresat o întrebare pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. Facem acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a furniza informații corecte înainte de vânzare. Nu folosim informațiile pe care le furnizați pentru a lua decizii automate care vă pot afecta.

Când cumpărați un articol de pe site-ul nostru

Când cumpărați produse de la noi online, vă solicităm informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dvs., adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail și informațiile despre cardul de credit (când comanda este plătită online). Înregistrăm, de asemenea, adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dvs. pe Internet. Folosim aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile online de pe site-ul cosmeplant.md, pentru a vă procesa comanda și a vă livra produsele. Vă vom trimite prin e-mail o confirmare a comenzii, precum și o dovadă a livrării produsului și, dacă este cazul, vom folosi numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. și vom folosi detaliile dumneavoastră pentru a procesa revendicări și garanții despre produse. Folosim informațiile dumneavoastră personale pentru a vă identifica și a verifica vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a vă verifica adresa cu parteneri externi.

Solicităm aceste informații pentru a vă procesa plata, a vă livra produsele și pentru a vă îndeplini contractul. Datele cardului sunt procesate prin sistemul de plată Victoriabank, iar SA „Viorica-Cosmetic” nu stochează niciun detaliu despre cardul clientului. Înregistrăm adresa dumneavoastră IP pentru a demonstra că vânzarea a fost plătită corespunzător, ceea ce este obligația noastră legală. Datele dumneavoastră personale transferate către terți sunt folosite doar pentru a vă furniza serviciile de mai sus, pentru operațiunile efectuate de furnizorii de servicii de stocare și livrare în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră, pentru procesarea plăților de către furnizorii de servicii de plată. Nu folosim informațiile pe care le furnizați pentru a lua decizii automate care vă pot afecta.

Când vă abonați pentru a primi newsletter-ul nostru

Vă puteți abona la newsletter în următoarele moduri:

    Pe site-ul nostru, lăsând adresa dvs. de e-mail în formularul de cerere;
    La înregistrarea unui cont nou;
    Pe pagina de finalizare a comenzii după finalizarea comenzii.

Vă vom cere consimțământul cu privire la utilizarea aceste date pentru a vă trimite un buletin informativ prin e-mail care conține informații despre produsele noastre și alte informații despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Vă puteți revoca oricând consimțământul urmând instrucțiunile din fiecare newsletter și vom înceta imediat să vă trimitem aceste notificări.

Numele și adresa dvs. de e-mail sunt transmise unei terțe părți pentru trimiterea de buletine informative. Prin urmare, folosim serviciile platformei de email marketing Mailchimp-The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA, pentru a le transfera eficient. Mailchimp este certificat de EU-US Privacy Shield, respectă regulamentul UE 679/2016 și și-a luat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale a Uniunii Europene. Nu folosim informațiile pe care le furnizați pentru a lua decizii automate care vă pot afecta.

Când creați un cont de client

La crearea unui cont de client, vă solicităm următoarele categorii de date personale: nume și prenume, adresa de e-mail și parolă. În cazul unei achiziții, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

    istoricul cumparaturilor;
    informații despre livrare (adresă poștală și numărul de telefon);
    istoricul plăților. 

De asemenea, vom procesa următoarele categorii de date cu caracter personal asociate cookie-urilor dumneavoastră:

    istoricul click-urilor;
    istoric de navigare.

Vom folosi datele dvs. personale pentru a vă crea și gestiona contul, precum și pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă pe site-ul cosmeplant.md

Vom înregistra și gestiona bonusurile oferite în zona dvs. de clienți, vă vom trimite informații despre recompensele dvs., precum reduceri, sfaturi, cadouri și evenimente.

Vă vom oferi acces la istoricul comenzilor și detaliile comenzii, precum și vă vom gestiona setările contului. De asemenea, vă vom oferi modalități simple de a corecta și actualiza informațiile dvs., cum ar fi informațiile de contact și informațiile de facturare.

Cu excepția cazului în care renunțați la marketingul direct, vom folosi informațiile dvs. personale pentru a vă trimite oferte de marketing, anchete și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră cu privire la crearea contului dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza informații relevante despre produse se bazează pe interesul nostru legitim.

Aveți dreptul de a vă șterge contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dvs. va înceta să mai existe și veți fi considerat inactiv.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale pe baza intereselor legitime ale SA „Viorica-Cosmetic”, contactându-ne prin export@viorica.md, după care contul dvs. va fi șters și nu vă vom mai putea furniza serviciile noastre.

Marketing direct

Pe baza consimțământului dvs., vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

    informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa poștală;
    produse și oferte pe care le-ați văzut (făcând clic) pe site-ul nostru.

Dacă aveți un cont, vom prelucra și datele dvs. cu caracter personal transmise în legătură cu contul dvs., cum ar fi: nume; adresa; istoricul cumpărăturilor; istoricul navigărilor.

Folosim datele personale pentru a vă trimite oferte de marketing, anchete și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și mesaje poștale.

Pentru a vă optimiza experiența pe site, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse și vă vom trimite oferte personalizate, invitații la concursuri, tombole sau promoții și alte beneficii pentru clienții înregistrați. Toate aceste servicii se bazează pe comenzile dumneavoastră anterioare, pe produsele pe care ați făcut click și pe informațiile pe care le-ați trimis. Datele partajate cu terți sunt folosite doar pentru a vă oferi serviciile de mai sus, iar datele care sunt partajate cu agențiile media și furnizorii tehnici au ca scop distribuirea de marketing direct fizic și digital. Nu împărtășim, vindem și nu atribuim datele dvs. unor terți în scopuri de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct. Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, SA ,Viorica-Cosmetic” va înceta să vă mai trimită orice alte oferte sau informații de marketing direct pe baza consimțământului dumneavoastră. Puteți renunța la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing.

Perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom păstra informațiile dvs. atât timp, cât este cerut de lege. Dacă nu există cerințe legale, le vom păstra doar atât timp cât este necesar.


9. SECURITATEA SI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

Am luat măsurile adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii accidentale și pentru a preveni accesul, utilizarea, modificarea și dezvăluirea neautorizate. De exemplu, atunci când trimitem informații despre comandă, folosim tehnologia Secure Socket Layer (SSL), un instrument de criptare care asigură transmiterea sigură a informațiilor în spațiul online. De asemenea, folosim protecție fFrewall, controale prin parolă și alte măsuri de siguranță tehnologice și procedurale pentru a menține acest site. Deși am implementat măsurile de securitate de mai sus pentru acest site, ar trebui să știți că acestea nu oferă garanție 100%. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal se face pe riscul dumneavoastră și în totalitate în măsura permisă de legea aplicabilă. Nu vom fi responsabili pentru nicio dezvăluire a informațiilor dumneavoastră personale din cauza erorilor, omisiunilor sau acțiunilor neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi.

Vă recomandăm să actualizați periodic software-ul de securitate al comunicațiilor în rețea (cum ar fi software-ul antivirus) și să vă asigurați că furnizorul dvs. de servicii de e-mail ia măsurile adecvate pentru a securiza comunicațiile în rețea (cum ar fi firewall-uri și filtre de spam); să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți nimănui numele de utilizator și parola necesare pentru a vă accesa contul; să schimbați parola în mod regulat; să nu utilizați aceeași parolă pentru toate conturile dvs.

În cazul improbabil în care aflăm că securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru a fost sau poate fi încălcată, vă vom anunța cu privire la această situație în conformitate cu legea aplicabilă, utilizând oricare dintre metodele descrise în aceasta (prin furnizarea adresei de e-mail, sunteți de acord să primiți această notificare în format electronic).


10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA INSTITUȚII COMPETENTE

Dacă credeți că SA „Viorica-Cosmetic” prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod incorect și intenționați să sesizați acest fapt, am prefera să ne contactați în mod direct. De asemenea, aveți dreptul de a depune plângerea la o autoritate competentă.


11. ACTUALIZARE A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Examinăm în mod regulat și, dacă este necesar, actualizăm periodic această Politică de confidențialitate pe măsură ce serviciile noastre evoluează. Dacă dorim să folosim datele dvs. cu caracter personal într-un mod care nu a fost făcut înainte, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, vă vom cere acordul.

Vom actualiza informațiile cu privire la acest document de fiecare dată când acesta va suferi modificări.

Valabil din 03.03.2020